26lut

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy okazali pomoc Ukrainie modlitwą, ofiarą, przyniesionymi darami oraz ich przekazaniem. Bóg zapłać!