SOBOTA 17.10.20 r. 

(1)  8.00 – + Janina (ona) Białas w 1 r. śm.

(1) 17.00 – w int. Nowożeńców; Roman Rewers i Ewa Kubicka

(1) 18.30 – w int. Lucylii z ok. 70 r. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najśw.

NIEDZIELA  18.10.20 r. XXIX Zwykła

(1)  8.00 – w int. Parafian

(1)  9.30 – + Jadwiga i Wojciech Górazdowie

(1) 11.00 – w int. Michała z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw.

(1) 12.30 – + Walerian (on) Górczak w 10 r. śm., Gabriela, Janina (ona), Bronisław (on) Górczak, Helena i Jan (on) Sapor oraz zm. z rodz. Saporow i Kleszczów

(1) 17.00 – + Maria (ona) Chudzińska

(1) 18.30 – + Romuald (on) Gnatkowski (int. od Sąsiadów z ul. Biegańskiego)

PONIEDZIAŁEK 19.10.20 r.

(1)  8.00 – + Maria (ona) Chudzińska

(1) 18.30 – + Aniela Ratajska w 100 r. ur. oraz zm. z  rodz. Maćkowiaków

WTOREK 20.10.20 r.

(1)  8.00 – w int. Łukasza z prośbą o dary Ducha św. oraz opiekę Bożą dla Julii

(1) 18.30 –  + Marian (on) Andrzejewski

ŚRODA  21.10.20 r. 

(1)  8.00 – + Teresa, Monika, Stanisław (on), Roman (on) Janiszewscy oraz zm. z rodz. Taczkowskich, Lebiedzkich, Sobolaków, Tomczaków, Cholewińskich, Rubachów, Przybylskich i Łatów

(1) 18.30 – + Marian (on) Andrzejewski

 CZWARTEK 22.10.20 r. Wsp. św. Jana Pawła II  

(1)  8.00 – + Maria (ona) Chudzińska

(1) 18.30 – w int. Mateusza z ok. 18 r. ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw. oraz owocną służbę przy ołtarzu

 PIĄTEK  23.10.20 r.

(1)  8.00 – w int. Barbary i Andrzeja z ok. 49 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Najśw.

(1) 18.30 – w int. żyjących i zmarłych Członków Apostolstwa dobrej Śmierci oraz w int. Ojczyzny

 SOBOTA 24.10.20 r. 

(1)  8.00 – + z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Józefy i Jana oraz Zofii, Aliny, Heleny i wszystkich zm.  z rodz.: Szmuców, Lonców i Borczów

(1) 18.30 – + Cecylia i Jan (on) Pawlaczyk, Barbara Magiełda  oraz zm. z rodz. Pawlaczyków i Ignysiów