Spotkania grupy – informacje

      Spotkania grupy małżeństw Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywają się w naszej parafii raz w miesiącu w soboty o godz. 11.00 w formie grupy dzielenia w salce parafialnej. Dokładny termin jest ustalany w każdym miesiącu indywidualnie.
Zapraszamy zainteresowane małżeństwa (do 15 lat stażu) do kontaktu – Gosia i Przemek Piaseccy (animatorzy grupy): przemyslaw.piasecki@gmail.com
Więcej informacji o Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Poznańskiej znajdziesz na stronie: http://www.ruchrodzin.archpoznan.pl/

Ruch Rodzin Nazaretańskich

W Kościele jest wiele dróg. Jedną z nich jest wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela oraz grupy osób świeckich, pragnących pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem i dzięki temu – realizowania powołania do świętości w zwykłym, codziennym życiu. Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.

6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej. Ruch Rodzin Nazaretańskich w Poznaniu

Spotkania wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Poznaniu odbywają się w różnych parafiach naszego miasta. Poszczególne grupy obejmują studentów, absolwentów, młode małżeństwa i osoby w różnym wieku (szczegółowe informacje o grupach na stronie Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Poznańskiej – link poniżej). Ponadto co miesiąc spotykamy się w sobotę na dniu skupienia w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Winiarach w Poznaniu w kaplicy św. Michała Archanioła w domu parafialnym. Członkowie Ruchu uczestniczą również w diecezjalnych rekolekcjach organizowanych kilka razy w roku.

Moderatorem RRN Archidiecezji Poznańskiej jest ks. Przemysław Danielczak (e-mail: danielks@poczta.onet.pl)

Informacje ze strony Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Poznańskiej (http://www.ruchrodzin.archpoznan.pl/)

RRN – strona ogólnopolska (http://www.rrn.info.pl)