Z historii parafii:

 • pierwsza Msza św. na placu budowy, ks. prob. Kazimierz Lijewski, 01.04.1990 r.
 • urząd proboszcza obejmuje ks. prob. Krzysztof Królik, 21.04.1990 r.
 • ustanowienie ośrodka duszpasterskiego oraz poświęcenie tymczasowej kaplicy, ks. abp Jerzy Stroba, 23.12.1990 r.
 • powstanie parafii, dekret erekcyjny, ks. abp Jerzy Stroba, 01.01.1992 r.
 • nabycie działki gruntu pod budowę kościoła w wieczyste użytkowanie   o powierzchni 0.4062 ha (czterdzieści arów sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), 08.05.1995 r.
 • I wizytacja kanoniczna parafii, ks. abp Jerzy Stroba, 10-11.06.1995 r.
 • rozpoczęcie prac ziemnych pod nowy kościół i dom duszpasterski, październik 1995 r.
 • zmiana personalna – urząd proboszcza obejmuje ks. prob. Waldemar Kasprzak, 19.04.1997 r.
 • uroczystość poświęcenia oraz instalacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 03.12.1997 r.
 • uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię,    ks. abp Juliusz Paetz, 21.03.1999 r.
 • I Misje Święte oraz poświęcenie Krzyża Misyjnego, 09-14.10.1999 r.
 • I Pasterka w murach nowej świątyni,25.12.2001 r.
 • rozpoczęcie budowy wieży przy kościele, wrzesień 2002 r.
 • II wizytacja kanoniczna, ks. bp Zdzisław Fortuniak, 04-05.05.2003 r.
 • ukończenie budowy wieży zwieńczonej krzyżem, piątek 28.10.2004 r.,godz. 15:00
 • poświęcenie nowego 500-kilogramowego dzwonu św. Stanisława BM,  ks. bp Grzegorz Balcerek, 08.05.2005 r.
 • instalacja dzwonu św. Stanisława BM w wieży kościelnej na wysokości 18 m, 18.05.2005 r.
 • wprowadzenie relikwii św. Stanisława BM, ks. bp Zdzisław Fortuniak,30.10.2005r.
 • zakończenie tynkowania ścian w kościele, grudzień 2005 r.
 • poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej oraz jej instalacja w oknie wieży przykościelnej, ks. bp Grzegorz Balcerek, 13.05.2006 r.
 • zakończenie budowy instalacji grzewczej i wentylacyjnej kościoła, grudzień 2006 r.
 • zakończenie prac przy sufitach kościoła, marzec 2007 r.
 • III wizytacja kanoniczna, ks. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, 30.09.2008 r.
 • zakończenie prac przy posadzce w kościele, kwiecień 2009 r.
 • iluminacja wieży przykościelnej, maj 2009 r.
 • decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o pozwoleniu na użytkowanie kościoła oraz wieży, 24.11.2009 r.
 • zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę plebani, 29.10.2010 r.
 • malowanie wnętrza kościoła oraz zakończenie instalacji  ołtarza, ambony, chrzcielnicy  i kropielnic, marzec 2011 r.
 • zakończenie tynkowania pomieszczeń domu parafialnego, grudzień 2011 r.
 • wyposażenie kościoła w ławy i sedilia, 2011/2012
 • instalacja konfesjonałów, marzec 2012 r.
 • poświęcenie oraz instalacja obrazu Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Lewandowskiego dyr. Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, 15.04.2012 r.
 • uroczystość poświęcenia kościoła przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego, 8.05.2012 r.
 • uroczystość 25 – lecia parafii pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego połączona z poświęceniem rzeźby św. Stanisława BM i tabernakulum, 1.01.2017 r.

Tradycją parafii stały się corocznie organizowane:

 • nabożeństwa fatimskie – od maja do października trzynastego dnia miesiąca
 • nabożeństwa wynagradzające Niep. Sercu NMP– pierwsze soboty miesiąca od maja do wrzesnia
 • Międzyosiedlowa Procesja Eucharystyczna na zakończenie oktawy Bożego Ciała (z os. B. Śmiałego na os. S. Batorego i odwrotnie)
 • Festyn „W niedzielę przy kosciele” – wrzesień
 • pielgrzymki „Śladami Patrona” – październik
 • akcje letnie dla dzieci i młodzieży (wczasorekolekcje, półkolonie parafialne)