16lip

W lipcu odbył się kolejny wakacyjny tydzień dla dzieci i młodzieży chóru „Radii solis”. Od poniedziałku do piątku odbywały się warsztaty,  zajęcia plastyczno – techniczne,  próby śpiewu, wspólne wyjścia np.: nad Rusałkę, do kina, kręgle, lody czy wycieczka na warsztaty wypiekania pizzy. Nieodłącznym elementem każdego dnia była wspólna modlitwa, zabawy integracyjne,  zajęcia taneczne i ruchowe  np.: wspólne skakanie w linkę, gra w kolory czy w piłkę nożną…  Różnorodność i atrakcyjność zajęć sprawiła, że  każdego dnia aktywnie i twórczo wszyscy uczestniczyli w zaplanowanych i proponowanych  zajęciach.  Był to kolejny wspólnie dobrze spędzony wakacyjny czas, który na długo zostanie przez nas zapamiętany!