1. W związku z obostrzeniami sanitarnymi przypominamy, że w naszym kościele może przebywać jednocześnie 99 osób nie licząc obsługujących. Prosimy o dezynfekcje rąk, dystans i zakrywanie ust i nosa. Zagrożenie epidemią sprawiło, że zawieszamy do odwołania spotkania w grupach duszpasterskich, zawieszamy przygotowanie młodzieży do bierzmowania, zawieszamy comiesięczne odwiedziny chorych Parafian; chorzy mogą jednak przyjąć sakramenty w sytuacji zagrożenia, prosimy wtedy o kontakt osobisty, telefonem lub emailem. Parafian prosimy o okazanie wzajemnej pomocy zwłaszcza wobec chorych i starszych.
  2. Niedziela Modlitw i Pomocy naszemu Arcybiskupiemu Seminarium  Duchownemu przypada w naszej parafii dzisiaj 25.10. Z tej okazji zbiórka na Seminarium po Mszy św.
  3. Październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie   o godz. 18.00.
  4. Święto św. Szymona i Judy Tadeusza App przypada w środę 28.10.
  5. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w przyszłą niedzielę 01.11. W tym roku na cmentarzach poznańskich nie odbędą się tradycyjne nabożeństwa. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy także w kolejne dni listopada. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu „Ojcze nasz” i „Wierzę  w Boga” oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca św., których treści nie musimy znać. Ponadto przy zachowaniu tych samych warunków można zyskać odpust za zmarłych przez nawiedzenie kościoła lub kaplicy od 1 listopada po godz.12.00 i w dniu 2 listopada.
  6. Ministranci rozdają po Mszy św. kartki na wymienianki, które prosimy czytelnie wypełniać i wraz z ofiarą składać do skarbony. Parafialną modlitwę w intencji ś+p zmarłych podanych w tegorocznych wymieniankach rozpoczniemy od poniedziałku 02.11. o godz. 18.00.
  7. Kolportaż  prasy katolickiej po Mszy św.

Odeszli do wieczności:

ś+p Halina Elżbieta Ziółkowska – Szczepańska, l. 94, z bl. nr 11

ś+p Barbara Maria Czapczyk, l. 86, z bl. nr 5

ś+p Mirosława Kazimiera Gnyra, l. 78, z bl. 30

„Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…”