09Paź

Katecheza parafialna przed  bierzmowaniem dla uczniów klas VIII, odbędzie się w poniedziałek 12.10. lub piątek 16.10.o godz. 17.00,  w sali.