21Mar

Trwa trudny czas dla nas wszystkich. Smutne, że tak mało może nas być   w świątyni, bo według rozporządzenia do 50 osób. Jednak, jako ludzie wiary nie tracimy nadziei. Jako wspólnota parafii św. Stanisława BM w Poznaniu podtrzymujemy wszyscy ze sobą łączność duchową. Wyraża się ona szczególnie wtedy, gdy klękamy codziennie do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 – my kapłani tu w kościele, a Parafianie w swoich domach z rodziną. Nie zniechęcajmy się, nasze modlitwy i godna postawa przyniosą owoce.

Wasz proboszcz