02Lut

Jak, co roku, podczas ferii zimowych odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży chóru „Radii solis” w Nadziejewie. Przebiegały pod hasłem: „Mosty zamiast murów – o wartości komunikowania się” czyli szeroko pojętym dialogu, jaki podejmujemy z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.
Centralnym punktem rekolekcji była Msza św. odprawiana przez ks. proboszcza. W ciągu dnia odbywały się liczne warsztaty rekolekcyjne, podczas których realizowałyśmy tematykę z wykorzystaniem rozmaitych metod i technik pracy: od burzy mózgu, mapy myśli, scenek dramowych, pantomimy, tworzenia plakatów, definicji, choreografii, po zajęcia plastyczne i oczywiście muzyczne.
„Dlaczego nie budujemy mostów ponad rzekami, aby się spotkać?” – to jedno z pierwszych pytań, które postawiłyśmy sobie na początku rekolekcji. Analizowałyśmy, co może być w relacjach z innymi dla nas mostem, filarami, co rwącą rzeką. A może każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na te pytania? My próbowałyśmy!
Rekolekcje to dla nas ważny czas, gdy możemy pobyć razem – w naszej chórowej wspólnocie, a przede wszystkim zatrzymać się i dokonać refleksji nad tym , co dla nas ważne i wartościowe. A w tym roku, realizując nasz rekolekcyjny temat, zastanowić się jak powstrzymywać się i wzmacniać dialog miedzy Panem Bogiem i drugim człowiekiem.
Czekamy na kolejne rekolekcje, latem – w naszych Beskidach!