1. Święto Chrztu Pańskiego przypadające w dzisiejszą niedzielę 12.01. kończy okres Bożego Narodzenia w Liturgii Kościoła. Jutro 13.01. początek okresu zwykłego. Z okazji święta przypominamy, że przy zgłoszeniu dziecka do chrztu św. rodzice przedstawiają następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka, akt ślubu kościelnego rodziców dziecka oraz zaświadczenie od chrzestnych potwierdzające godność ich wybrania, wystawiane przez parafie, do których chrzestni przez zamieszkanie należą.
  2. W drugą niedzielę miesiąca 12.01., wyrażamy wdzięczność rodzinom, które wspierają parafialne inwestycje. W miesiącu grudniu wpłynęły ofiary od 259 rodzin, co stanowi 8% mieszkań w całej parafii. Bóg zapłać! Obecnie spłacamy zobowiązania za wzniesiony w ubiegłym roku budynek drugiej części plebani z wikariatem. W intencji Dobrodziejów została odprawiona Msza św. dzisiaj  12.01. o godz. 9.30, polecamy Ich również w nowennach  i Żywym Różańcu.
  3. Katecheza parafialna dla uczniów klas VII będzie w tym tygodniu w poniedziałek  13.01.lub piątek 17.01. o godz. 17.00, w salce.
  4. Pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2).rozpocznie się od soboty 18.01.Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program do wglądu na tablicy.
  5. Msza św. dzieci klas III oraz rodzin pierwszokomunijnych w przyszłą niedzielę 19.01. o godz. 17.00.
  6. W tym tygodniu wizyty duszpasterskie połączone z błogosławieństwem, odbywać się będą od poniedziałku 13.01. do soboty 18.01. Początek godz. 16.00. Szczegółowy rozkład tras kolędowych znajdziemy   w kruchcie kościoła i stronie parafii www.stanislawbpm.archpoznan.pl
  7. Prasa katolicka do nabycia  po Mszy św.